Reštaurovanie a konzervovanie

* okrem národných kultúrnych pamiatok

Moja ponuka

Reštaurátorské služby
s dlhoročnými skúsenosťami


Čistenie a reštaurovanie

obrazov, drevených rámov, polychromovaných drevených plastík, historických drevených hračiek

Pozlacovanie / zlátenie

sôch, obrazových rámov, reliéfov, zlátenie a striebrenie interiérovej štukovej výzdoby

Návrhy a realizácia

interiérových nástenných iluzívnych výmalieb v historickom duchu, reštaurovanie nástenných malieb

Kontaktné a fakturačné údaje


Dana Gustafíková
Azalková 1
821 01, Bratislava - Ružinov

IČO: 37 614 789
DIČ: 1044191610

+421 905 835 407